ההבדלים בין המתנה למצב שינה - מה צורך פחות?

הבדלים בין מצבי המתנה למצב שינה מה ההבדל בין מצבי המתנה למצב שינה במדריך זה? בסרטון הדרכה זה שנקרא ההבדלים בין מצבי המתנה למצב תרדמה, נראה מה ההבדלים בין Standby או Sleep לבין Hibernate או Hibernate (באנגלית). נראה גם כמה המחשב צורך, כאשר הוא... [קרא עוד ...]