הזנות RSS מחיפוש בגוגל - התראות על תוצאות חיפוש חדשות

עדכון RSS מחיפוש בגוגל על ​​מה מדובר במדריך הווידאו "האם עדכון ה- RSS שלך מחיפוש בגוגל"? מדריך זה עוסק כיצד ליצור עדכון RSS מחיפוש בגוגל; כלומר, לקבל התראות בכל פעם שמישהו מכל רחבי האינטרנט נוגע בנושא שאתה מחפש. הזנות RSS הועברו בחרוט צל ואני לא יודע על ... [קרא עוד ...]